தமிழ்நாடு அரசு பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ள பாடப்புத்தகங்கள் இந்த இணையதளத்தில் 
பார்த்துப் பயன்பெற
 பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 


Textbooks published by the Department of School Education, Govt. of Tamil Nadu 
are hosted in this website for viewing purpose.