ஆளுநர் குழு உறுப்பினர்கள்

பெயர் பதவி தொலைபேசி
திருமதி. பா. வளர்மதி, பி.ஏ., தலைவர், தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம், சென்னை - 600 006. 044-28200046 / 25670682
திரு. பிரதீப் யாதவ், இ.ஆ.ப., அரசு முதன்மை செயலர், பள்ளிக் கல்வித்துறை, தலைமைச்செயலகம், சென்னை- 600 009. 044-25672790
திரு.எம்.ஏ.சித்திக் , இ.ஆ.ப., அரசுச் செயலர், நிதித்துறை (செலவினம்) தலைமைச் செயலகம், சென்னை- 600 009. 044-28521398
திருமதி. S.ஜெயந்தி இ.ஆ.ப., மேலாண்மை இயக்குநர், தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம், சென்னை - 600 006. 044-28271468
திரு.ஆர்.சுடலைக்கண்ணன், இ.ஆ.ப., மாநில திட்ட இயக்குநர், அனைவருக்கும் கல்வி இயக்ககம், சென்னை - 600 006. 044-28278068
திரு.வி.பி. தண்டபாணி, இ.ஆ.ப., இயக்குநர், எழுதுப்பொருள் மற்றும் அச்சுத்துறை, சென்னை - 600 002. 044-28543334

முனைவர் எஸ். கண்ணப்பன்,

இயக்குநர், பள்ளிக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை - 600 006. 044-28278796
முனைவர் . எ. கருப்பசாமி, இயக்குநர், தொடக்கக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை - 600 006. 044-28271169
திரு.வி.சி.இராமேஷ்வர முருகன் இயக்குநர், மெட்ரிக்குலேசன் கல்வி இயக்ககம், சென்னை - 600 006. 044-28270169
முனைவர்.மு. பழனிச்சாமி, இயக்குநர், மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், சென்னை - 600 006. 044 2827 8742
திருமதி. N.லதா உறுப்பினர் செயலர், தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம், சென்னை - 600 006. 044-28238335

Admin Chart

full_img