ஆளுநர் குழு உறுப்பினர்கள்

பெயர் பதவி
திரு.திண்டுக்கல் ஐ. லியோனி தலைவர், தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம், சென்னை - 600 006.
திருமதி . ககர்லா உஷா, இ.ஆ.ப., அரசு முதன்மை செயலர், பள்ளிக் கல்வித்துறை, தலைமைச்செயலகம், சென்னை- 600 009.
திருமதி. ஆ.சுகந்தி , இ.ஆ.ப., ஆணையர், எழுதுபொருள் மற்றும் அச்சு துறை, சென்னை - 600 002.
திரு.க.நந்தகுமார், இ.ஆ.ப., பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் சென்னை - 600 002.
திரு. G.K. அருண் சுந்தர் தயாளன், இ.ஆ.ப., கூடுதல்அரசு செயலர், நிதித்துறை, தலைமைச் செயலகம், சென்னை- 600 009.

திருமதி. இரா. கஜலட்சுமி, இ.ஆ.ப.,

மேலாண்மை இயக்குநர். தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் சென்னை - 600 006.
திரு. கே.இளம்பகவத், இ.ஆ.ப., மாநில திட்ட இயக்குநர், சமகிர சிக்க்ஷா, சென்னை - 600 006.
முனைவர். க. அறிவொளி, இயக்குநர், தொடக்கக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை - 600 006.
திருமதி.ந. லதா, இயக்குநர், மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், சென்னை - 600 006.
முனைவர். எஸ்.நாகராஜமுருகன், இயக்குநர், மெட்ரிக்குலேசன் கல்வி இயக்ககம், சென்னை - 600 006.
முனைவர். சு.கண்ணப்பன் உறுப்பினர் செயலர், தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம், சென்னை - 600 006.

Admin Chart

full_img

இணையதள சேவைகள்